top of page

Hockeyinriktad fysträning

Hockey är en extremt snabb och intensiv idrott som ställer stora krav på explosivitet, agilitet och att kunna upprätthålla en hög intensitet byte efter byte. Träningen "off ice" ska syfta till klara av de fysiska krav som hockeyn ställer. En seriös idrottares tid är dyrbar och all träning måste hjälpa honom eller henne att bli bättre på sin idrott, i det här fallet hockey. Jag strävar därför för att hitta den allra effektivaste träningen där du får ut så mycket som möjligt av din investerade tid.

Alla svarar inte exakt likadant på samma träning och en viss övning kan vara perfekt för en spelare men fungera sämre för en annan. Vilka fysiska områden som behöver förbättras för att bli en bättre hockeyspelare skiljer sig också åt mellan spelare, och olika positioner ställer inte exakt samma krav. Jag strävar därför efter att individanpassa träningen så mycket som möjligt.

Jag strävar efter ett modernt och systematiskt träningsupplägg där vi med hjälp av modern teknologi mäter din prestation under varje träningspass. Genom att göra detta kan vi justera träningen efter dagsform för att varje träning ska bli så effektiv som möjligt, men säkerställer också den långsiktiga utvecklingen genom att regelbundet mäta träningsprestationen. 

Jag har arbetat med spelare från ungdoms- till elitnivå och anpassar träningen efter spelarens ålder och nivå. För en ung spelare är det viktigt att utveckla alla grundläggande fysiska kvaliteter och träningen är generell och mångsidig. En elitspelare kan lägga större vikt vid spetskvaliteter och arbeta mer specifikt mot enskilda kvaliteter som han eller hon behöver utveckla för att nå sin fulla potential. 

Var kan du träna med mig?

Jag har verksamhet i Båstad och Göteborg. Kontakta mig för mer information.

bottom of page